Превођење и тумачење

WorkCover WA настоји да обезбеди приступ и подршку клијентима и запосленима са не-енглеског говорног подручја.

Тумачи

Тумача може да тражи:

 • повређени радник
 • овлашћена установа/лице за рехабилитацију
 • доктор
 • пријатељ повређеног радника или члан породице.

Трошкови тумачења биће плаћени од стране WorkCover WA.

Тумача можете добити у року од 24 сата, да вам помогне у следећем:

 • информације са шалтера
 • попуњавање формулара и молби
 • теле-конференције, договори и арбитража у неспоразумима.

Преводилачке и тумачке службе

WorkCover WA користи услуге већег броја преводилачких служби:

 • Translators International; 9321 1960
 • Превођење и тумачење – Translating and Interpreting Service (TIS); 131 450 – услуге на располагању 24 сата, или тумачење на лицу места у директним разговорима – позивом на 1300 655 082
 • WA Interpreters Pty Ltd – телефон 9361 3248.

Тумачење преко телефона

За услуге тумача преко телефона урадите следеће:

 • Корак 1
  Позовите : 131 450
 • Корак 2
  Кажите особи на телефону који језик говорите
 • Корак 3
  Кажите особи на телефону да желите да разговарате са саветодавном службом (WorkCover WA Advisory Service) на 1300 794 744.