Advisory Service
Information, assistance,
advice

P: 1300 794 744 (toll free)
or (08) 9388 5555


Click here for more information and the TTY number for the hearing impaired
Stay Connected
Follow us on Twitter for important updates. For more details view our Twitter statement.
04 Jul 2014 - On 1 July 2014, WorkCover WA’s new certificates of capacity replaced the First, Progress and Final medical certificates. Medical practitioners and practice managers can obtain the new certificates through their software provider or download them directly from the WorkCover WA gpsupport website. Read more...
26 Jun 2014 - The Hon Michael Mischin MLC, Attorney General; Minister for Commerce, has tabled in Parliament WorkCover WA’s Review of the Workers’ Compensation and Injury Management Act 1981: Final Report. Read more...
20 Jun 2014 - The previous decisions database now includes District Court appeal decisions of determinations from the Workers’ Compensation Arbitration Service. Read more...

Vietnamese

Phiên Dịch và Thông Ngôn

WorkCover WA cam kết cung cấp việc sử dụng và hỗ trợ cho khách hàng và nhân viên thuộc nguồn gốc không nói tiếng Anh.

Amharic
Arabic/ عربي
Burmese/ jrefrm
Chinese/简体中文
Croatian/ Hrvatski
Italian/ Italiano
Khmer/ Exµr
Korean/ 한국어
Macedonian/ Македонски
Malay/ Bahasa Melayu
Persian (Farsi)/ فارسى
Serbian/ Српски
Tigrigna
Vietnamese/ Tiếng Việt

Phiên Dịch

Một số ấn phẩm quan trọng đã được chuyển ngữ để quý vị tiện dụng. Vui lòng tham khảo những liên kết dưới đây.

Thông Ngôn

Những thành phần dưới đây có thể yêu cầu sự giúp đỡ của một thông ngôn:

 • một công nhân bị thương
 • một cơ sở phục hồi chức năng được chấp thuận
 • một bác sĩ
 • bạn bè hoặc người thân của một công nhân bị thương.

Chi phí sử dụng dịch vụ thông ngôn sẽ do WorkCover WA chi trả.

Nếu báo trước 24 giờ, chúng tôi có thể thu xếp một thông ngôn để trợ giúp cho quý vị:

 • về những thắc mắc tại quầy tiếp tân
 • điền các mẫu đơncompleting forms and applications
 • nói chuyện đa phương qua điện thoại, hòa giải và ra tòa án trọng tài về các yêu cầu bồi thường đang còn trong vòng tranh chấp.

Dịch Vụ Thông Phiên Dịch (Translating and Interpreting Services)

Một số dịch vụ thông ngôn hiện đang được WorkCover WA sử dụng:

 • Phiên Dịch Viên Quốc Tế (Translators International); 9321 1960
 • Dịch Vụ Thông Phiên Dịch (Translating and Interpreting Service - TIS); 131 450 phục vụ 24 giờ mỗi ngày hoặc dịch vụ thông ngôn tận nơi cho những cuộc phỏng vấn trực diện qua số 1300 655 082
 • Công ty thông ngôn WA Interpreters Pty Ltd qua số 9361 3248.

Thông Ngôn Qua Ðiện Thoại

Muốn sử dụng dịch vụ thông ngôn qua điện thoại:

 • Bước 1
  Gọi số 131 450
 • Bước 2
  Báo cho nhân viên trực biết ngôn ngữ mình muốn sử dụng
 • Bước 3
  Báo cho nhân viên trực biết quý vị muốn nói chuyện với Dịch Vụ Cố Vấn WorkCover WA (WorkCover WA Advisory Service) số 1300 794 744.
 

Printer Friendly